Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษกิ่งไม้ เก็บขยะ

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณถนนเส้นขนาน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ถึงถนนหน้าลานพุทธามหาชัย หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย