วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง

11 ก.ย. 2020
186

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณหมู่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ 13 บ้านทาดง หมู่ 6 บ้านร้องเรือ หมู่ 1 บ้านทาสบเส้า และหมู่ 9 บ้านหลายท่า ตามลำดับ โดยได้ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้วจะสิ้นสุดงานในวันที่ 12 กันยายน 2563 นี้