Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู้การเรียนรู้เด็กเล็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู้การเรียนรู้เด็กเล็ก ประจำปี 2563 โดยจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ฟาร์มเลี้ยงแกะ บ้านสวนตายาย หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน