Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่ทา ประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์  พรหมพนัส  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่ทา ประจำเดือน มกราคม 2563 ทำความสะอาด เก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง รดน้ำต้นไม้และทาสีแดงขาว ทางเดิน-วิ่ง  บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สถานีรถไฟบ้านศาลาแม่ทา และทำความสะอาด เก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง ทาสีอุปกรณ์ออกกำลังกาย บริเวณศาลาร่มสัก  หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ทา หมู่ที่ 3  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน