วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่ติดต่อโดยยุงลาย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่ติดต่อโดยยุงลาย ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนจิตอาสาและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ลานพระพุทธามหาชัย