Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันฯและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และนายคเชนทร์ นพบุรี พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ