Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล และประจำปี ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นอกจากการทำบุญอาคารแล้ว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจัดกิจกรรมการ ๕ ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน มีความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ลานพุทธามหาชัย ด้วย