วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดทาศาลา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน