Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู นักเรียนในสังกัดเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานพระพุทธามหาชัย และบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการทำกระทงเล็กและการแข่งขันโคมลอย ผลการแข่งขันและการประกวดต่าง ๆ ดังนี้

ประกวดกระทงเล็ก – รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย – รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน – รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ

การแข่งขันโคมลอย – รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า – รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน – รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า