วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นากยเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล มีบูทแจกของของขวัญของรางวัลมากมาย การจัดงานในครั้งนี้เทศบาลตำบลทาสบเส้าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลทาสบเส้าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี