Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทาร้องเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน