Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้าและเจ้าของที่ดินข้างเคียง ชี้แนวเขตที่ดิน ที่มีผู้บริจาคให้ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า(ฝั่งแดง)

29 Aug 2022
25

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้าและเจ้าของที่ดินข้างเคียง ชี้แนวเขตที่ดิน ที่มีผู้บริจาคให้ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า(ฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน