Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้าลงพื้นที่สำรวจการร้องเรียนเรื่องสุนัขที่ก่อเหตุรำคาญในพื้นที่หมู่ 8 บ้านทาดอนชัย

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับนิติกร เทศบาลตำบลทาสบเส้าลงพื้นที่สำรวจการร้องเรียนเรื่องสุนัขที่ก่อเหตุรำคาญในพื้นที่หมู่ 8 บ้านทาดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน