Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบทาสบเส้า มอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พ.ย 2562

เทศบาลตำบลทาสบเส้า

เมื่อวันอังคารที่ 4 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบทาสบเส้า เพื่อทำการมอบเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน พ.ย 2562