Thursday, 28 October 2021

เชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณดอยพุทธามหาชัย บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน