วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

เก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

10 ก.พ. 2021
7

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564