วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2564 (หมู่ 1)

21 มิ.ย. 2021
166

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2564 ณ บ้านสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับภาษี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์