วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2564 (หมู่ 5,8)

17 มิ.ย. 2021
111

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2564 ณ บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 และบ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับภาษี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์