Thursday, 28 October 2021

ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะอันตราย ตามจุดทิ้งแต่ละหมู่บ้าน

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะอันตราย ตามจุดทิ้งแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมารวบรวมไว้รอส่งไปยังหน่วยงานกำจัดโดยเฉพาะต่อไป