Wednesday, 28 September 2022

ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้บริเวณบ้านพัก สถานีตำรวจภูธรแม่ทา

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้บริเวณบ้านพัก สถานีตำรวจภูธรแม่ทา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา