Wednesday, 28 September 2022

ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดแต่งต้นไม้บริเวณข้างถนนหน้าสถานีรถไฟศาลาแม่ทา (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ) หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดแต่งต้นไม้บริเวณข้างถนนหน้าสถานีรถไฟศาลาแม่ทา (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ) หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา