Thursday, 30 June 2022

ออกปฏิบัติการออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณริมถนนสายหลัก หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า่ บริเวณริมถนนสายหลัก หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงได้ออกปฏิบัติการออกระงับเหตุไฟไหม้ดังกล่าวเรียบร้อย