Tuesday, 27 September 2022

ออกติดตามการดำเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดง

10 Jan 2022
116

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกติดตามการดำเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน บริเวณข้างบ้านนายประดิษฐ์ ขัดคำแดง