Tuesday, 27 September 2022

ออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อขออนุญาตในการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ของพื้นที่บ้านร้องเรือ หมู่ที่ 6 จนถึงจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3

30 Nov 2021
135

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับแขวงบำรุงทางลำพูน ตรวจสอบพื้นที่เพื่อขออนุญาตในการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ของพื้นที่บ้านร้องเรือ หมู่ที่ 6 จนถึงจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน