Thursday, 30 June 2022

อบรมโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร (การทำภาชนะจากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ)

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ท่านสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร (การทำภาชนะจากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ) ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน