Thursday, 28 October 2021

สื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชั่นซีรีส์ ชุด “ชุมชนประชาธรรม”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลทาสบเส้า เผยแพร่สื่อแอนิเมชั่นซีรีส์ ชุด “ชุมชนประชาธรรม” เพื่อให้เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี 7 ตอน ดังนี้

ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 1 ข้อความปริศนา

ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 2 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู(สำนึกผิด)

ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 3 ตอน คนมีประวัติ

ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 4 ตอน ของมันต้องมี

ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 5 ตอน สังเวียนวัดใจ

ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 6 ตอน สุขใจเมื่อได้แบ่งปัน

ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 7 ตอน โรคระบาดในชุมชน