Thursday, 30 June 2022

สำรวจพื้นที่ตามโครงการก่อสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า

28 Oct 2019
652

วันที่ 28 ต.ค.62 เวลา 13.30 น เทศบาลตำบลทา​สบเส้า นำโดยปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกสำรวจพื้นที่ตามโครงการก่อสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 4 หมู่บ้าน บ้านแม่สะป๊วด หมู่ 2, บ้านจำตาเหินหมู่ที่ 5, บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 และบ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9