Wednesday, 28 September 2022

สำรวจคันกั้นน้ำแม่ทา เพื่อดำเนินการป้องกันปัญหาภัยแล้ง

03 Dec 2021
100

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกฯและผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำรวจคันกั้นน้ำแม่ทา เพื่อดำเนินการป้องกันปัญหาภัยแล้งต่อไป