Monday, 18 October 2021

สนับสนุนทราย เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำทะลักไหลท่วมที่นาของราษฏร หมูที่ 10

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้สนับสนุนทราย ปริมาณ 5 คิว/คันรถ จำนวน 2 ลำ พร้อมกระสอบทราย เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำทะลักไหลท่วมที่นาของราษฏร หมูที่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน