Thursday, 28 October 2021

ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ วัดบ้านแม่สะป๊วด วัดดอยสารภีและศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยสารภี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้าโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร เช็ดทำความสะอาดพื้นผนัง อุปกรณ์สำนักงาน ณ วัดบ้านแม่สะป๊วด วัดดอยสารภีและศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยสารภี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)