Monday, 18 October 2021

ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สนง.การไฟฟ้าแม่ทา, วัดทาร้องเรือ, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8, วัดจำตาเหิน และสหกรณ์การเกษตรแม่ทา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส (โควิด-19)

วันที่ 7 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร เช็ดทำความสะอาดพื้นผนัง อุปกรณ์สำนักงาน ณ การไฟฟ้าแม่ทา, วัดทาร้องเรือ, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8, วัดจำตาเหิน และสหกรณ์การเกษตรแม่ทา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19)