Thursday, 28 October 2021

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหินนำร่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อนำร่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน