Thursday, 28 October 2021

ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา และหมู่ที่ 13 บ้านทาดง

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา และหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน