Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่มอบท่อพีวีซี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับระบบน้ำประปาหมู่บ้านตามคำร้องขอ ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า(บ้านฝั่งแดง)

17 May 2021
268

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่มอบท่อพีวีซี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับระบบน้ำประปาหมู่บ้านตามคำร้องขอ ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า(บ้านฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน