Monday, 18 October 2021

ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อก่อโรคลำปีสกิน Lumpy Skin Disease(LSD) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ บริเวณคอกวัวหมู่ที่ 1 , หมู่ 3

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อก่อโรคลำปีสกิน Lumpy Skin Disease(LSD) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ บริเวณคอกวัวหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและหมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน