Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงลำพูนสำรวจจุดติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 1033 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมรองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงลำพูนสำรวจจุดติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 1033 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน