Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างเหมารถขุดดิน เพื่อทำการขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ หมู่ 9 บ้านหล่ายทา

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างเหมารถขุดดิน เพื่อทำการขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน