Friday, 12 August 2022

ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าเห็ดหล่ม ท้ายสวนนายประพันธ์ วงค์จันต๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าเห็ดหล่ม ท้ายสวนนายประพันธ์ วงค์จันต๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน