Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านประชาชน ณ หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน