Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนหลัก(สายบ้านใต้) หน้าบ้าน น.ส.รัศมี ตันเส้า หมู่ที่ 5

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนหลัก(สายบ้านใต้) หน้าบ้าน น.ส.รัศมี ตันเส้า หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน