Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอย 8/3 หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอย 8/3 หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน