Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเรียบน้ำแม่ทา ทางเชื่อมต่อถนนระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ไปถึงหมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเรียบน้ำแม่ทา ทางเชื่อมต่อถนนระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ไปถึงหมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน