Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า (ฝั่งแดง)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า (ฝั่งแดง) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน