Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้ายซอย 8/3 หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้ายซอย 8/3 หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน