Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมเมรุเผาศพ

06 Oct 2021
163

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเลขานุการฯและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมเมรุเผาศพ บริเวณสุสาน หมู่ 9 บ้านหล่ายทา, โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสบเส้า และโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน