Tuesday, 27 September 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อดังกล่าว ณ ตลาดบุญเลิศ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.40 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนายอำเภอแม่ทา สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อดังกล่าว ณ ตลาดบุญเลิศ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน