Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ 9 ซอย 9 บ้านหล่ายทา

19 Oct 2021
217

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ 9 ซอย 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางดังกล่าว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางดังกล่าว