Friday, 12 August 2022

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมจุดน้ำท่วมขังพร้อมขุดช่องระบายน้ำ หมู่ 8 บ้านดอนชัย

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมจุดน้ำท่วมขังพร้อมขุดช่องระบายน้ำ ตามคำร้องขอ ณ หมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน