Thursday, 20 January 2022

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทาและถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทาและถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว