Wednesday, 28 September 2022

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ อาคารพัฒนาคุณธรรม วัดแม่สารป่าขาม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน